Obchodní podmínky

 Objednávka vzniká skrze eshop, e-mail (prodejvlasu.avalon@gmail.com ), SMS. telefonicky na telefonním čísle 775 080 363 , nebo osobně. Odesláním objednávky nebo podepsáním zakázkového listu, nebo po zapsání zálohy na účet (2701390741 /2010) zákazník souhlasí s obchodními podmínek 

Klient potvrzuje, že zadané údaje jsou pravdivé a že souhlasí, aby byly použity k dalšímu zpracování provozovatelem za účelem zpracování rezervace, komunikace a následné marketingové komunikace. Klient dává tímto souhlas k tomu, aby provozovatel uchoval osobní a kontaktní údaje po dobu 10 let od udělení souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat na adrese provozovatele. Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu takto získaných kontaktních a osobních údajů tak, aby zabránil možnému zneužití. V případě, že se klient nedostaví a řádně se neomluví z vážných důvodu, pokud vznikne škoda provozovateli na objednávce kterou si klient objednal a záloha je menší než škoda, je klient povinen zaplatit vzniklou škodu provozovateli v plné výši po vystavení dokladu. Platí i pro objednání přes telefon a poslání zálohy na účet. 

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Veškeré objednávky musí být vždy uhrazeny v konkrétně dané hodnotě a maximálně 7 dní před termínem prodloužením vlasů. Záloha je vratná pouze v případě, kdy dodavatel není schopen zajistit dodání vlasů.

Před termínem služby je nutné uhradit zálohu na rezervaci termínu ve výši, která je kalkulována přesně dle typu a objemu vykonávané služby. Záloha je většinou ve výši 70% z celkové částky. Pokud jde o koupy vlasů, a vlasy jsou zpracovány na míru klientce záloha již není vratná, a tím pádem propadne. Pokud jde o prodloužení vlasů a vlasy jsou již připravené na míru pro danou klientku tato záloha je vratná do 5ti pracovních dnů ale odečtou se náklady spojené s přípravou a časem tráveným nad přípravou vlasů, spojené z přáním klientky.

Vlasy jsou zpracovávány přímo na zakázku pro konkrétní klientku. Od termínu složení zálohy je nutno z kapacitních důvodů počítat s týdenní prodlevou mezi objednávkou a nasazením vlasů.

Protože jsou vlasy připravovány na zakázku pro konkrétní klientku, není možné vrátit peníze pokud jsou vlasy klientce dodány v pořádku přesně dle sestavené zakázky a objednávky. Jedná se o prodej vlasů spojený se službou, nikoliv půjčovnu. Veškeré úkony jsou prováděny výhradně v salonu, nebo v případě mateřské dovolené tak na adrese sídla firmy nebo u klientky doma. Poplatek za dojezd je účtován 13 Kč/1 km (počítá se cesta tam + zpět).

Vlasy zůstávají majetkem provozovatele až do úplného zaplacení klientkou.

Při prodeji přírodních vlasů, jako produkt lidského těla, je záruka dva měsíce (doba je dostatečná na projevení skrytých vad.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejích obvyklým užíváním.

Při pramínkových metodách prodloužení (micro rings, keratin, Nano keratin, mikro keratin, ice extension ) jsou používány vlasy středoevropské (na konkrétní poptávku možno i východoevropské). Při páskové metodě jsou používány vlasy východoevropské nebo středoevropské - dle domluvy.

U vlasů se záruka nevztahuje na přirozené vlastnosti těchto produktů, jako je lámání, třepení konečků a vysušenost vlasů nedostatečnou péčí, zejména u odbarvovaných vlasů.

Změna stavu vlasů znamená, že jsou vlasy klientkou chemicky upraveny (barva, tónování, odbarvení, trvalá, ostatní chemické a tepelné procesy), v tomto případě není možná výměna vlasů nebo vrácení peněz. Použité vlasy, které jsou nošeny několik dnů a týdnů, nelze také vrátit za původní cenu.

U jakýchkoliv chemických procesů ze strany klientky (barvení, tónování, odbarvování, trvalení, atd.) doporučujeme vždy vyzkoušet pouze na malém množství vlasů - pár pramenů - aby nedošlo k celkovému poškození vlasů. Reklamace či výměna vlasů pak již není možná.

Na posuny je nutno chodit včas. Pramínková metoda - nejpozději do 3 měsíců. Pásková metoda - do 6 týdnů. V případě nedodržení včasného posunu vlasů hrozí tvoření dredů a zacuchávání vlasů. Následné rozčesávání je zpoplaněno dle ceníku.

Ve Šlapanicích dne 1.1.2022